Zmena Profilu

Spoločnosť

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku v mene spoločnosti

Meno: Public user
Email: public
Telefónne číslo:

Informácie o SIM

Názov nového profilu prosím uveďte podľa platnej špecifikácie služieb. alebo podľa údajov v sekcii Cenník zákazníka.
Príloha
Späť
O2 Business Services, a. s.
Einsteinova 24
Bratislava 851 01
Slovensko
+421 2 2211 2212
info@o2bs.sk
Google Mapy