O2 Business Services, a. s. Odoo verzia 13.0

Informácia o O2 Business Services, a. s. inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webová stránka
Enterprise website builder
Projekt
Usporiadajte a naplánujte svoje projekty
Fakturácia
Faktúry & platby
Predaj
Od cenových ponúk po fakturáciu
Zamestnanci
Centralizujte informácie o zamestnancoch
Nábor
Sledovať náborovú linku
Výdavky
Predložiť, potvrdiť a preplatiť výdavky zamestnancov
Nástenky
Build your own dashboards
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Mass Mailing Theme (with color picker)
Send beautiful and mobile compatible emails with your brand colors. 60+ new mailing snippets. (Mass mailing theme, Mass mailing template, Massmailing theme, Email Template)
Voľno
Alokujte si voľné dni a sledujte žiadosti o voľné dni
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
o2
Customers Product Catalogue and other stuff for O2 Business o2_services.
Call Center
Call Center
o2_helpdesk
Helpdesk for O2 Business services.
O2_network
Builders price list
o2_services
Services and Assets for O2 Business o2_services.
O2 SFA Žiadosti
O2 SFA návštevník
Modul pridávajúci menu pre návštevníkov a back office
productcatalogue
Template Product Catalogue for O2 Business services.
Emailový Marketing
Navrhuj, posielaj a sleduj emaily
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov